30 kwietnia 0

FASHION RE:CYCLE

Czy wiedzieliście, że do produkcji jednego t-shirtu potrzebne jest nawet 2500 litrów wody? To tyle ile średnio wypija jedna osoba przez prawie 2,5 roku! 
Branża modowa ma niestety nadal bardzo negatywny wpływ na środowisko. Każdego roku produkujemy kolejne materiały, które prawdopodobnie trafią na wysypiska, a ich degradacja będzie trwała wieki. 
Świat jest już przepełniony surowcem więc najbardziej logicznym krokiem byłoby ponowne jego wykorzystanie. Firmy, które tworzą swoje kolekcje z materiałów pochodzących z recyclingu przyczyniają się do utrzymania i promowania zrównoważonej gospodarki modowej. 
Dzisiejszy post jest dla mnie wyjątkowy i chciałabym w nim poruszyć kwestię "świadomej mody". Kiedy nawet najwięksi projektanci zmieniają swoje praktyki związane z produkcją ubrań to znak, że najwyższy czas na zmianę podejścia. Przodującą projektantką modową i aktywistką na rzecz zrównoważonego korzystania ze środowiska i jego zasobów jest Stella McCartney. Znana jest z promowania etycznego podejścia do mody i organizowania licznych kampanii. Przywiązuje ona bardzo dużą wagę do etycznej strony mody. W mojej stylizacji nie mogło więc zabraknąć elementu spod ręki tej właśnie projektantki. Wybrałam na tę okazję białe dzwony. 
Bluzka natomiast pochodzi z kolekcji duetu Viktor & Rolf dla Zalando RE:CYCLE. Kolekcja ta powstała przy współpracy z Zalando, w oparciu o niesprzedane i zalegające w magazynach ubrania. Projektanci tchnęli nowe życie w niechciane przez nikogo rzeczy, nadając im niepowtarzalny i wyjątkowy wygląd a przy tym promując ekologiczne podejście do mody.
Do swojej stylizacji dobrałam torebkę Bohou polskiej projektantki wykorzystującej również materiały z recyclingu. Torebki są ręcznie robione w małej manufakturze, a każda z nich może zostać spersonalizowana. Dla mnie to modowe dzieło sztuki! 
Jak widać zarówno światowi jak i polscy projektanci coraz częściej sięgają po materiały z recyclingu. Jest to jeden z przejawów rozwoju etycznego podejścia do mody. Wybierając takie ubrania i akcesoria zdecydowanie przyczyniamy się do ochrony środowiska i zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na nie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Did you know that even 2.500 L of water is needed to produce a single t-shirt? That is as much as one person consumes during 2,5 years!
Fashion industry, unfortunately, still has a very negative impact on the environment. Every year we produce more materials, that will probably end up on the landfill and their degradation process will take ages.
The world is already full of materials so most reasanable step would be to reuse it. Companies that create their collections out of recycled materials significantly contribute to maintaining and promoting suistainable fashion economy.
Today's post is special to me and I would like to touch on the issue of "consious fashion". When even the greatest fashion disigners change their clothing-related practices, it is time to change global approach. The leading fashion designer and activist for the sustainable use of the environment and resources is Stella McCartney. She is famous for promoting an ethical approach to fashion and organizing numerous campaigns. She attaches great importance to the ethical side of fashion. In my stylization there could not be missing an element done by her hands. I chose white bell trousers for this occasion.
The blouse, however, comes from the collection of Victor & Rolf done for Zalando RE:CYCLE. This collection was created in cooperation with the Zalando, based on unsold clothes stored in their warehouses. Designers touched new life into those wanted by noone things, giving them unique look and promoting at the same time an ecological approach to fashion.
To my stylization I chose Bohou purse, from a Polish designer who also uses only recycled materials. Bags are hand-made in a small workshop and each of them can be personalized. For me it is a fashion work of art!
As you can see, both world and Polish designers are increasingly using recycled materials. This is one of the manifestations of the development of an ethical approach to fashion. Choosing such clothes and accessories we definitely contribute to the protection of the environment and reduction of our negative impact on it. 

Bluzka/shirt: Viktor & Rolf x Zalando
Spodnie/trousers: Stella McCartney
Torebka/bag: Bohou
Buty/shoes: Topshop
Stanik/Bra: Calvin Klein

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz!